ขอขอบคุณนักวิ่งและผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมกัน Make THE Difference
ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยน้องๆ จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ขอขอบคุณนักวิ่งและผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมกัน Make THE Difference
ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยน้องๆ จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ยอดซื้อบัตรวิ่ง

950,000 บาท

ยอดบริจาค

450,000 บาท

ยอดบริจาครวมทั้งหมด

1,400,000 บาท

ช่วยค่าผ่าตัดให้กับเด็กโรคหัวใจได้ 46 คน

ตรวจสอบผลการวิ่ง Park Run

โดยเลือกประเภทการวิ่ง แล้วค้นหาตามชื่อหรือเลข BIB ของคุณ
สำหรับระยะทาง 10.5 KM และ 5.2 KM